Events

Zoek op trefwoord

Zoek op trefwoord

Events

Navigatie:

Gebeurtenissen worden gebruikt om het bewaken van objecten te vereenvoudigen. Ze informeren u over het overtreden van vastgestelde regels zoals te hoge snelheid en wanneer het object de geselecteerde zone verlaat of binnengaat.

Overzicht gebeurtenissen

  • Tijd – tijd waarop gebeurtenis is gedetecteerd.
  • Objectnaam – object toegewezen aan gebeurtenis.
  • Evenement – vooraf gedefinieerde naam van het evenement.

Ga naar het gedeelte Evenementenbeheer voor meer informatie over het beheren van evenementen.